PSD2 - KORT FORTALT


PSD2 (Payment Service Directive II) i Danmark implementeret ved den nye betalingslov har bl.a. følgende formål:
  • Bygge videre på tankegangen fra GDPR à Kunden ejer data

  • PSD2 skal øge sikkerheden og øge konkurrence på betalingsmarkedet

  • PSD2 skal fremme innovation og sikre et mere teknologi/forretningsmæssigt neutralt marked

  • PSD2 skal skabe et mere integreret europæisk marked 

Som en del af dette formål kan 3. parter (TTP´er) på vegne af kunden fx gennemføre betalinger og give adgang til kontooplysninger på betalingskonti.

I Hvidbjerg Bank er vi åbne for de nye muligheder, og ser det som potentiale for at udvikle nye finansielle services til glæde og gavn for bankens kunder.


Developer Portal

I Hvidbjerg Bank Developer Portal hos BEC, får du som udvikler adgang til et testmiljø hvor du kan udforske og teste vores API’er.
Se mere i Developer Portal

Bliv godkendt af Finanstilsynet
Du som TPP, skal ifølge loven godkendes af det danske Finanstilsyn, for at der kan gives dig adgang til PSD2 tjenester.
Finanstilsynet

 

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.