Bedste kvartal til dato


Hvidbjerg Bank leverer bedste kvartal til dato. 
 
Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2018 opnået et overskud før skat på 6,3 mio. kr. mod et overskud i den tilsvarende periode i 2017 på 5,3 mio. kr. 
 
Bankens forventninger til resultatet før skat for 2018 fastholdes i niveauet 13 til 18 mio. kr., som dog forventes at blive i den øvre ende af intervallet.
 
Overskuddet i 1. kvartal er det højeste i et kvartal i bankens historie og forrenter egenkapitalen
med 19 % p.a. 
 
Toplinien, som består af netto rente- og gebyrindtægter er steget med 3,3 %, hvilket er positivt set i lyset af det fortsatte lave renteniveau samt konkurrencen i sektoren.
 
Banken har i 1. kvartal 2018 haft indtjening fra sektoraktier på 2,1 mio. kr. hvilket gør, at de samlede kursreguleringer for kvartalet ender på 1,9 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. sidste år.
 
Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2018 haft nedskrivninger på 0,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2017, hvor nedskrivningerne blev på 0,8 mio. kr. Det vidner om en fortsat god bonitet i bankens eksponeringer.
 
Banken har i årets første kvartal registeret en fortsat tilgang af nye kunder. Sammenholdt med, at banken samtidig øger sine forretninger med eksisterende kunder, er udlånet steget 6,7 % det seneste år, til i alt 754 mio. kr.
 
”Vi er tilfredse med resultatet, og at vi fortsat vækster på trods af, at vi den seneste tid har anvendt mange ressourcer på at implementere ny lovgivning og IT-løsninger. Vi er derfor nu rigtig godt rustet til fremtiden ”, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.  
 
Pressen er velkommen til at kontakte bankdirektør Jens Odgaard for yderligere oplysninger/kommentarer på tlf. 96 95 52 20.
 

Her kan du se periodemeddelelsen for 1. kvartal 2018

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.