Prisændringer pr. 1. september 2018

Hvidbjerg Bank varsler af forretningsmæssige grunde prisændringer på følgende serviceydelser:

  Ydelse     Gammel pris     Ny pris   Opkræves
  Netbank Erhverv      
     - Ny erhvervsbruger i Netbank        250 kr.     pr. stk.
     - Ny revisorbruger i Netbank        250 kr.     pr. stk.
  Erhverv Connect      
     - Oprettelse        200 kr.       750 kr.      pr. stk. 
     - Abonnement      200 kr. årligt      400 kr. årligt     kvartalsvis
  Døgnboks            25 kr. pr. aflevering     kvartalsvis
  EU-betaling / SEPA-betaling      
     - Via banken (valør + 1 dag)        75 kr.      200 kr.     pr. stk. 
  Standard-betaling      
     - Via banken (valør + 2 dage)      150 kr.      200 kr.     pr. stk. 
  Forlængelse/ årlig genforhandling af kredit   1.000 kr.    2.000 kr.     pr. stk. 
  Kasseekspedition NOK SEK GBP USD EUR        35 kr.         75 kr.     pr. stk.
  Kasseekspedition øvrige valutaer         35 kr.      300 kr.     pr. stk.
  Kasseeksp. for unge - EUR  (øvr. normalpris)       gratis       gratis     pr. stk. 
  Start udbetaling ratepension og index      600 kr.      750 kr.     pr. stk. 
  Ophævelse/deludbetaling af pensionsordning       600 kr.        750 kr.       pr. stk. 
  Unoterede aktier - åbent depot   1% af kursværdi, min. 250 kr.   1% af kursværdi, min. 500 kr.   
  Indfrielse af realkreditlån       500 kr.        750 kr.       pr. stk. 
  Afgivelse af ejerpantebrev til købers PI     1.000 kr.      pr. stk.
  Aflysning af ejerpantebrev/pantebrev    1.250 kr.     2.000 kr.      pr. stk. 

Her kan du se vore priser for alle produkter og services pr. 1. september 2018.