Coporate governance

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. ÅRL §134

Her har vi samlet bankens redegørelser om Corporate Governance

Her kan du se Finansrådets ledelseskodeks 2018

Her kan du se Redegørelse for god Selskabsledelse 2018

Her kan du se Adfærdskodeks 2018

Her kan du se Bestyrelsesmødefrekvens 2018

Her kan du se Politik for mangfoldighed i bestyrelsen.


Tidligere års redegørelser for god selskabsledelse

Her kan du se Coporate Governance for 2017

Her kan du se Coporate Governance for 2016

Her
kan du se Coporate Governance for 2015

Her kan ud se Coporate Governance for 2014

Her kan du se Coporate Governance for 2013

Her kan du se Coporate Governance for 2012

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.