Har du en LEI-kode?

​Alle erhvervskunder, der handler værdipapirer eller finansielle instrumenter, skal have en LEI-kode. Fra den 3. januar 2018, skal man have LEI-kode ellers vil man ikke kunne handle værdipapirer. Enkeltmandsvirksomheder, der ikke handler med derivater er dog fritaget for en LEI-kode. 
 

Hvad er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20-cifret kode, der entydigt identificerer en juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne – lidt som et internationalt CVR-nr.

Ét af de mange nye krav i MiFID II er, at koden skal bruges, hver gang en virksomhed handler et værdipapir eller laver en valutaforretning. Kravet gælder for både selskaber og personligt ejede virksomheder, bortset fra enkeltmandsvirksomheder, der ikke handler med derivater. 
 

Hvem kan få en LEI-kode?
En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder. Filialer eller forretningsenheder, som ikke er selvstændige juridiske enheder, skal i udgangspunktet anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

 

Hvor kan jeg få en LEI-kode, og hvad koster den?
En LEI-kode fås hos en bemyndiget LEI-udsteder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), som validerer visse oplysninger om din enhed, inden den udsteder LEI-koden.

Du kan rekvirere en LEI-kode på følgende hjemmesider:

https://www.leinummer.dk/
https://www.dansklei.dk/
http://nordlei.org/

https://www.gmeiutility.org/

http://www.lseg.com/LEI
https://leikode.dk

En fuldstændig liste over bemyndigede LEI-udstedere findes her.
 

Oprettelse af en LEI-kode koster ca. 150 euro. Dertil kommer et årligt gebyr på ca. 2/3 af etableringsgebyret. Gebyret dækker driften af LEI systemet. Forvent omkring en uges ekspeditionstid under normale omstændigheder.
 

Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEI-koden?

  1. Udarbejd nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut, hos hvilken LEI-udsteder du ønsker at foretage registrering
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret i henhold til anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de afgivne oplysninger
  6. LEI-udstederen foretager registrering og sender en bekræftelse pr. e-mail

 

 

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.