Coporate governance

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. ÅRL §134

Her har vi samlet bankens redegørelser om Corporate Governance

Her kan du se Finansrådets ledelseskodeks 2017

Her kan du se Redegørelse for god Selskabsledelse 2017

Her kan du se Adfærdskodeks 2017

Her kan du se Bestyrelsmødefrekvens 2017


Tidligere års redegørelser for god selskabsledelse:

Her kan du se Coporate Governance for 2016

Her kan du se Coporate Governance for 2015 

Her kan du se Coporate Governance for 2014

Her kan du se Coporate Governance for 2013

Her kan du se Coporate Governance for 2012

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.