Coporate Social Responsibility

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. bekendtørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.1 §135

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten.

CSR er forkortelsen af Corporate SocialResponsibility – i daglig tale virksomhedens samfundsansvar – handler om hvorledes ’virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. I henhold til regnskabsbekendtgørelsen er Hvidbjerg Bank forpligtet til at redegøre for bankens arbejde med samfundsansvar, også selvom virksomheden ikke har sådanne politikker.

Fra og med regnskabsåret 2013 er oplysningskravene om samfundsansvar udvidet til også at omfatte oplysninger om politikker for respekt af menneskerettigheder og politikker for at reducere klimapåvirkningen. Loven forpligter ikke virksomheder til at arbejde med bestemte aktiviteter inden for samfundsansvar, eller at arbejde med samfundsansvar i det hele taget, da dette fortsat er frivilligt.

Hvidbjerg Bank har ikke på nuværende tidspunkt en decideret politik for samfundsansvar og arbejder således ikke systematisk med begrebet.

Samfundsansvar udøves dog i et væld af sammenhænge i bankens hverdag. Det foregår bl.a. i form af en mangfoldighed af aktiviteter, der udspiller sig mellem banken og dens medarbejdere, kunder og øvrige interessenter i relation til arbejdsmæssige, forretningsmæssige og sociale forhold.

Bankens beslutninger og handlinger i forhold til, hvordan arbejdsmåder, produkter og serviceydelser påvirker miljøet – herunder forbruget af energi – er andre forhold, som ligeledes naturligt indebærer udøvelse af samfundsansvar.

Og samfundsmæssigt ansvar udøves også i den finansielle kerneforretning. Det handler bl.a. om ansvarlige investeringer og social ansvarlighed i forhold til udlån til privatkunder og erhvervskunder. Herudover anser vi vores blotte tilstedeværelse på Thyholm som varetagelse af et vigtigt samfundsansvar.

Tilmeld nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra banken i din indbakke.

Find medarbejder

Det er ganske enkelt.